CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Een groep mensen gaat met elkaar bouwen en is zelf als het ware de projectontwikkelaar: ze kiezen zelf de architect en de aannemer en bouwen hun huis naar eigen wensen, binnen de randvoorwaarden van de gemeente.
Op de foto vlnr
– Ben Westing (SIR 55, een stichting die dergelijke projecten bevordert)
– Willem Zuyderduyn (kantoordirecteur Bodegraven Rabobank Rijn en Veenstromen)
– Hans Vroomen (wethouder gemeente Bodegraven/Reeuwijk)
– Martijn Tromp (Toba Architecten, een van de initiatiefnemers)
Bodegraven, 1 februari 2012. Beeld: Marlies Wessels in opdracht van Rabobank Rijn en Veenstromen