IN HET PROCES

SAMENBOUWEN.IN is een platform dat mensen bij elkaar brengt om gezamenlijk en onder goede begeleiding zelf hun nieuwe (t)huis te ontwikkelen en te (laten) bouwen. Dit gebeurt op basis van Co-creatie of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De traditionele vorm van projectontwikkeling – waarbij je vooral door anderen bedachte woningen kunt kopen of huren – is zeker niet voor iedereen interessant. Is het niet veel beter om eerst op zoek te gaan naar jou en jouw toekomstige buren om vervolgens samen het plan uit te werken? Op deze manier worden alleen woningen gebouwd die aansluiten op jouw behoeften en portemonnee. En door werkzaamheden gezamenlijk uit te besteden spaar je uiteindelijk kosten uit en kun je voor hetzelfde geld meer kwaliteit realiseren óf ben je simpelweg goedkoper uit. Je stapelt dus zelf geen stenen, maar je hebt wel de regie en zeggenschap.

Professionele begeleiding is bij een consument gestuurd project erg belangrijk. Samen met je toekomstige buren moet je op een plezierige manier belangrijke keuzes kunnen maken. Dat is zonder goede begeleiding heel lastig, omdat je op veel terreinen kennis nodig hebt. Het gaat over financiën (bouwen binnen budget, financiering), juridische zaken, maar ook bouwkundige zaken, communicatie, het vinden van toekomstige buren evenals het onderhandelen met aannemers. SAMENBOUWEN.IN levert die professionele begeleiding met ervaren mensen. Ook moeten er vaak kosten – zoals die van de architect – voorgefinancierd worden. Daar waar er in het verleden in heel veel provincies subsidieregelingen waren voor consument gestuurd ontwikkelen en bouwen, verdwijnen deze steeds meer en wordt de voorfinanciering van het project een steeds belangrijker aspect. Ook daarin kan SAMENBOUWEN.IN desgewenst een rol spelen. Als je als groep je eigen project ontwikkelt en bouwt zijn er natuurlijk ook risico’s. Wat als er niet voor ieder kavel een consument is gevonden? Of iemand haakt gedurende het project af? Dit soort zaken noemen we afzetrisico. De ervaring leert dat je er goed aan doet om dit aan de voorkant goed te regelen. En ook dat kan door SAMENBOUWEN.IN worden gefaciliteerd.