IN SAMENWERKING MET GEMEENTEN

Bij het faciliteren van consument gestuurde ontwikkelprojecten is het van belang om enerzijds de belangen van de gemeente aan de voorkant te borgen en anderzijds de burgers voldoende ruimte te geven zodat zij hun eigen woonwensen kunnen realiseren. SAMENBOUWEN.IN kan samen met de gemeente beoordelen op welke manier een dergelijk project in jouw buurt het best kan worden uitgezet.

Het vinden, boeien en binden van een concrete groep burgers is één van de specialiteiten van SAMENBOUWEN.IN. Deze groep toekomstige bewoners kan vervolgens succesvol worden begeleid bij het realiseren van hun woonwensen. De professionals hebben de nodige kennis op juridisch, financieel en bouwtechnisch gebied en borgen de voortgang en financiële haalbaarheid van het project. Met name de faciliteiten voor de groep burgers om ontwikkelingskosten voor te financieren vergroot de slagingskans van projecten. Gemeenten willen graag een afnamegarantie van alle kavels in een project. Om gemeenten die zekerheid te kunnen bieden, kan SAMENBOUWEN.IN putten uit een groep (particuliere) beleggers die dit kunnen faciliteren. Ook voor de burgers betekent dit meer vertrouwen in het welslagen van het project.