IN SAMENWERKING MET MARKTPARTIJEN

Het grootste risico bij projectontwikkeling is de verkoop van woningen. Door (groepen) consumenten aan de voorkant bij de ontwikkeling te betrekken, kan het grootste projectrisico worden afgedekt. Ook kan SAMENBOUWEN.IN putten uit een groep (particuliere) beleggers. Daarnaast brengt ze investeerders/beleggers, marktpartijen en consumenten bij elkaar om – met respect voor elkaars belangen – succesvolle woningbouwprojecten te ontwikkelen en bouwen. Dit wordt ook wel Mede Opdrachtgeverschap (MO) of co-creatie genoemd. De marktpartij is dan eigenaar van de grond en ontwikkelt er samen met de toekomstige bewoners de woningen. De woonconsument heeft nog steeds inspraak, al dan niet iets minder dan bij CPO, maar de risico’s (verkoop en totale prijs) worden door de marktpartij volledig afgedekt.

Ontwikkelende aannemers zijn vaak onbekend met vraaggestuurd ontwikkelen en kunnen daardoor de expertise van SAMENBOUWEN.IN goed gebruiken. SAMENBOUWEN.IN kan daarbij de belangen van de marktpartij aan de voorkant borgen en vervolgens de groep bij het gezamenlijke ontwikkelproces begeleiden en er voor zorgen dat zij voldoende inspraakmogelijkheden hebben. Als onafhankelijk consumentenplatform kan SAMENBOUWEN.IN als geen ander een brug slaan tussen deze twee partijen, zodat er voldoende vertrouwen is voor een vruchtbare samenwerking. Naast aannemers geldt dit ook voor woningcorporaties. Door de wijzigingen in de corporatiesector, zijn corporaties geneigd om hun werkwijze te veranderen en begrijpen daarbij dat consument gestuurd bouwen de sociale cohesie binnen een buurt kan bevorderen. Dit geldt voor zowel de huur- als koopsector.

Enkele preferente samenwerkingspartners zijn:
Vastgoedregisseur b.v. – klik hier voor meer informatie
Toba b.v. architecten en ingenieurs – klik hier voor meer informatie
Beyond Now – klik hier voor meer informatie
Iedereen kan Bouwen – klik hier voor meer informatie