IN SAMENWERKING MET BURGERS

 

Wat kan SAMENBOUWEN.IN voor jou als burger betekenen? Allereerst kunnen wij jou óf jullie groep bijstaan bij het werven van een geschikte locatie waar jullie vervolgens gezamenlijk een woningbouwproject kunnen ontwikkelen. Zodra er na een lobbyperiode een geschikte locatie is toegewezen, kunnen de professionals van SAMENBOUWEN.IN gedurende de ontwikkel- en bouwperiode de totale procesbegeleiding voor haar rekening nemen.

Wat heeft SAMENBOUWEN.IN consumenten te bieden:

 • Borging van de voortgang en financiële haalbaarheid van het project;
 • Het vinden, boeien en binden van consumenten;
 • Inventariseren van woonwensen;
 • Verkrijgen van (zoveel mogelijk) schaalvoordelen;
 • Inbreng van specifieke kennis op het gebied van CPO;
 • Advisering en begeleiding ten aanzien van bijkomende juridische, fiscale en bouwkundige aspecten;
 • Onderhandelingen voeren in opdracht van de groep consumenten;
 • Borging van de collectieve belangen (olie in de machine);
 • Onafhankelijke rol en een integrale werkwijze;
 • Voorfinanciering faciliteren;
 • Afzetrisico (verkooprisico) afdekken;
 • Samenwerking met hypotheekverstrekkers.

De projecten die SAMENBOUWEN.IN kan begeleiden zijn bestemd voor consumenten in alle doelgroepen (zowel in de koop- als huurmarkt) zoals:

 • 55+ers (medioren en senioren);
 • Eenpersoons huishoudens;
 • Starters;
 • Gezinnen.