FRITS NUSS

BESTUURSLID

Wonen is een basisbehoefte van de mens. Dit uitgangspunt kan op veel manieren worden ingevuld. Het begint natuurlijk met de mogelijkheid überhaupt te kunnen wonen. Vervolgens zijn er vele manieren om het wonen in te vullen, variërend van een standaard huur- of koopwoning zonder keuzemogelijkheden, tot de meest ultieme vorm waarin mensen geheel vrij zijn zelf te bepalen hoe zij wonen.

Bij mijn eerste beroepsmatige kennismaking met de woningmarkt in de jaren zeventig was het al zo dat die keuzevrijheid niet bestond. Toen lag de nadruk op de bouw van huurwoningen. Koopwoningen werden slechts in beperkte mate gebouwd. Beroepsmatig spande ik mij toen al in voor een evenwichtiger woningmarkt, d.w.z. een markt die meer rekening houdt met de wensen van de woonconsument.

Geleidelijk is de gewenste accentverschuiving tot stand gekomen. De koopsector vormt thans de hoofdmoot van de woningmarkt. Dat hebben we bereikt. Maar desondanks schort er nog steeds veel aan de woningmarkt. Er is wederom een tekort aan betaalbare woningen. Als gevolg hiervan zijn veel jonge mensen gedwongen een kamer te huren of thuis te blijven wonen bij hun ouders of als zij zelfstandig willen wonen, moeten zij zich vaak huisvesten in onveilige leegstaande panden.

Het Keurmerk Leegstandbeheer stelt zich ten doel de positie van bewoners van leegstaande panden te verbeteren. Na circa acht jaar als vicevoorzitter deel uitgemaakt te hebben van het bestuur van het Keurmerk, heb ik de overstap naar de Stichting SAMENBOUWEN.IN gemaakt. Dit om een bijdrage te leveren aan het oplossen van een ander manco op de woningmarkt. De markt is nog steeds te veel aanbodgericht. De consument heeft nog altijd weinig te vertellen.
Uit onderzoeken is gebleken dat ongeveer 30% van de woonconsumenten een woning wenst die zij volledig naar eigen wensen kunnen laten realiseren, terwijl het aanbod in deze sector hooguit 10% bedraagt. SAMENBOUWEN.IN wil deze doelstelling waar maken. Daarom sta ik sympathiek tegenover de doelstelling van de Stichting SAMENBOUWEN.IN en wil ik hieraan als bestuurslid /secretaris een bijdrage leveren.