FRANS STIENEN

BESTUURSLID

Mijn bestuurlijke ervaring welke opgedaan is in de loop der jaren komt goed van pas in de woon-wereld waarin onze organisatie zich beweegt.

Onder andere als wethouder van een gemeente met bijna 100.000 inwoners heb ik twaalf jaar als hoofdtaken de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Wonen en Grondzaken mogen behartigen.
Daar heb ik ervaren dat het huren of kopen van een woning voor mensen vaak een mijlpaal in hun bestaan is. Toch is de ervaring van velen, dat een woning bouwen geen sinecure is. Er zijn zoveel administratieve, zakelijke en ook emotionele aspecten lopende het proces van voorbereiden, bouwen en opleveren dat het wenselijk en verstandig is daar deskundige en betrouwbare begeleiding bij te krijgen.
SAMENBOUWEN.IN is voor mij als lid van het bestuur een betrokken organisatie, die deskundigheid koppelt aan betrouwbaarheid en dat doet zonder winstoogmerk. Aan het helpen van mensen in hun zoektocht naar een woning en dat doen met het CPO-concept als leidraad werk ik daarom van harte mee!