GERT LOGT

AMBASSADEUR

Ik werk ruim 32 jaar bij de gemeentelijke overheid. Tevens ben ik al zestien jaar raadslid. Vanuit deze posities heb ik ervaren waar burgers tegenaan lopen bij het realiseren van een woonwens.

Door mijn opleiding op het gebied van ruimtelijke ordening en planologie ben ik gewend over de grenzen heen te kijken. Ook door mijn specifieke juridische opleiding op gemeenteniveau ken ik de wegen en weet ik dat er vaak veel meer mogelijk is dan overheden zeggen.

Binnen de overheid zoek ik de weg als entrepreneur. Mijn ondernemerschap, mijn proactief gedrag en de wil om allerlei signalen intern en extern op te pakken zijn de redenen dat ik mij als ambassadeur bij SAMENBOUWEN.IN wil inzetten om initiatiefnemers te ondersteunen en de verbinding te maken tussen de initiatiefnemers en de lokale overheden. Op deze wijze leren ze elkaars taal te spreken. Want veelal hangt het samen met juist communiceren en elkaar willen begrijpen.

Met én voor burgers. Burgers weten heel goed wat ze willen. Met de lokale overheid komen we tot een goede planvorming. Samen komen we tot aanbevelingen/oplossingen aan de voorkant. SAMEN is ook hier het kernwoord.

We staan de komende jaren voor een flinke bouwopgave. We vergrijzen, er is krimp. Er zijn te weinig woningen voor starters, te weinig goedkope woningen. Flexibel bouwen, duurzaam bouwen, levensloop bestendig bouwen, allerlei vormen en nieuwe mogelijkheden moeten we zien te vinden om in de bouwopgave te kunnen voorzien.

Daarom past SAMENBOUWEN.IN zo goed bij mij. Om u verder te helpen.