ADRI GEERTS

 

BESTUURSLID

Als voormalig coöperatief bankier onderschrijf ik uit ervaring dat ook bij het realiseren van een woonwens de belangrijkste belanghebbende de bewoner zelf is.

Bij de stichting SAMENBOUWEN.IN is vraag gestuurd bouwen het uitgangspunt. De bewoner bepaalt zelf hoe zijn of haar woning eruit komt te zien. Samen met een groep toekomstige bewoners ben je zelf opdrachtgever en geef je je huis vorm.

Als SAMENBOUWEN.IN spannen we ons voortdurend in om geschikte locaties te vinden en beschikbaar te maken voor de bouw van woningen. Voor starters, levensloopbestendig wonen of voor specifieke groepen. Ik doe dat in de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek en Gemert-Bakel. Vaak in samenspraak met collega ambassadeurs Hans van den Boomen en Henk van Dijk. Vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend!

Als er een geschikte locatie is gevonden begeleiden we, samen met de professionele adviseur die we als SAMENBOUWEN.IN in de arm nemen, het proces van ontwerp en ontwikkeling.

De ervaring is dat SAMENBOUWEN.IN door de verschillende partijen, zoals gemeenten, woningbouwverenigingen en grondeigenaren zeer wordt gewaardeerd en een positieve naam heeft verworven.